Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia za świadczone usługi może przybrać następujące formy:

  • ryczałtowe, określone w umowie stałą stawką za prowadzenie całości sprawy;
  • ustalone stawką godzinową;
  • doraźne przy uwzględnieniu stopnia zawiłości sprawy oraz nakładu pracy;
  • ustalone na innych indywidualnie uzgodnionych zasadach

Płatność może być dokonana w gotówce lub przelewem na konto Kancelarii. Istnieje również możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty (preferowany sposób rozliczenia z klientem).

Podstawę ustalania wynagrodzenia z tytułu zastępstwa prawnego przed organami wymiaru sprawiedliwości stanowi rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. Nr 163, poz. 1348 z p.zm.).

W przypadku porad prawnych koszt porady jest stały (informacja pod nr tel. 608683048). Jeśli kancelaria otrzyma od klienta zlecenie na prowadzenie sprawy porada jest bezpłatna.

Wynagrodzenie za usługi prawne zawiera podatek VAT.

Skontaktuj się z namiAdresy naszych placówek:
Pl. 20 Października 14, 63-100 Śrem
Ul. T. Kościuszki 55/4, 63-200 Jarocin

Telefon:
608683048
62 7474535

Adres email:
kancelaria@kapala-adwokat.pl

Nr rachunku bankowego:
BZWBK
04 1090 1131 0000 0001 1357 7473

Nip: 617-198-96-24
Regon: 301360197